Mistero e materia

€ 39,00

Questo libro illustra la relazione fra liturgia e architettura nel pensiero e nell’opera del monaco e architetto olandese Dom Hans van der Laan OSB. Il testo mostra come tutti i contributi di Van der Laan “si sono basati su una teoria onnicomprensiva della creazione di qualsiasi manufatto”: abiti, arredi, case, città, sono tutti caratterizzati da una specifica armonia di proporzioni dovuta all’applicazione di uno schema proporzionale che il monaco chiama “il numero plastico”.

Grazie a un’approfondita lettura delle fonti primarie e di una serie di documenti appartenenti a vari archivi mai analizzati in precedenza, l’autore propone un nuovo approccio interdisciplinare alla teoria di Van der Laan, prendendo in considerazione sia gli elementi liturgico-teologici, sia quelli più strettamente connessi all’architettura. In tal modo l’autore perviene ad una sintesi della modalità con cui Van der Laan è stato in grado di porre in relazione materia terrena e mistero divino.

Dit boek gaat over de relatie tussen liturgie en architectuur in het gedachtegoed en het werk van de nederlandse monnik en architect Dom Hans van der Laan. De tekst (in het Italiaans) laat zien hoe wat Van der Laan deed gebaseerd is op een allesomvattende theorie van het ‘menselijk maken’: kleiding, vaatwerk, huizen, steden. Al deze ontwerpen worden gekenmerkt door een speciale harmonie tussen de verhouding, dankzij de toepassing van een verhoudingenstelsel dat de monnik het ‘plastische getal’ noemde.

 Door een diepgaande studie van de bronnen en documenten uit verschillende archieven die nog nooit eerder op deze wijze bestudeerd werden, laat de auteur een nieuwe interdisciplinaire benadering zien van de theorie van Van der Laan. Hierbij heeft hij zowel aandacht voor liturgisch-theologische argumenten, als ook meer rechtstreeks met de architectuur verbonden elementen. Op deze manier komt de auteur tot een samenvatting van de wijzen waarop Van der laan in staat was om de aardse materie in relatie te zien tot het goddelijke mysterie.

 

 

Productbeschrijving

 Titel: Mistero e materia 

ISBN: 978 88 209 9808 0
Formaat: 16 x 24 cm
Auteur: Michel Remery
Aantal blz: 610
Uitgever: Libreria Editrice Vaticana
UItgave: paperback met kleurenkatern